Ellipsis ...

حذفش کردم... دوباره ساختمش...

 

[+]

   + spa - ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢٢
comment نظرات ()

 

در کسری از ثانیه

داشتم نون خالی می خوردم. بعد یهو مغزم دایورت شد رو جگر! بعدتر دایورت شد رو منطق بعدم این خروجی رو داد: بدبخت لابد فقط نون خالی بهت می رسه تو جگر خوری!

 

   + spa - ; ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۱٦
comment نظرات ()

 

 

+

 

   + spa - ; ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۳
comment نظرات ()