Ellipsis ...

حذفش کردم... دوباره ساختمش...

 

می دانستی آدم های زندگیت یعنی تکه هایی از تو که دارند مستقل از تو زندگیشان را می کنند. من هم نمی دانستم. تازه فهمیده ام.

بعد تازه دستم آمده چقدر سخت است در و پیکر زندگی را پاییدن ...اگر بخواهی تکه های درست درمانی از خودت را داشته باشی.

 

 

   + spa - ; ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
comment نظرات ()