Ellipsis ...

حذفش کردم... دوباره ساختمش...

 

 

زنده باد باران که هر شب اسکلم می کند و صدای ترق رق تیقش می آید و بعدش می فهمم که نمی آید و من اسکلم.

 (ترجیحا فریادی جیغ مانند که توی باد می پیچد و خفه می شود.... رو به دریا،پاچه ی شلوار الی زانو خیس)

 (چند لگد هم به در و دیوار و سنگ و گیاه و اینا )

 

   + spa - ; ٩:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٥
comment نظرات ()