دختربچه ای که می رفت طبقه ی سوم تنهایی بازی می کرد. هیچ دوستی نداشت. اصلا بلد نبود با کسی دوست بشود. همه ی عمرش آن هایی که بلد بودند دوست بشوند، آمدند دستش را گرفتند و بعد هم یک روزی رفتند. رفتند. می روند. خواهند رفت. آن دختربچه یک اخلاقی هم داشت. می رفت طبقه ی سوم تنهایی بازی می کرد تا کسی تنهاییش را نبیند. همانم هنوز.

/ 2 نظر / 17 بازدید
مورفیوس

وات ایف آی تولد یو، یو آر نات الون :)