این روزها زیاد می پرم. توی خواب و بیداری.

این روزها زیاد چرت می زنم و همه چرت ها هم با پریدن های مزخرف پاره میشه.

توی خواب تا چشمام  گرم نشده خودمو می بینم که پام لیز می خوره و از پله یا بلندی میفتم. بعدش هم کل هیکلم می پره و از خواب می پرم. سر صبح با یه ونگ اس ام اس که نمی دونم کجا چی حراج کرده یه جوری می پرم که دستم دو متر پرت می شه بالا و قلبم میاد تو دهنم.

این روزها زیاد می ترسم. خیلی می ترسم. از گربه ها از ماشین ها از آدم ها از خودم از خدا از زندگی. دارم زیادی می ترسم. از خودم بیشتر از همه شون.

/ 0 نظر / 16 بازدید