می روم تا دم گفتنش و بر می گردم و صدایی شنیده نمی شود... بودن خود را به خود شادباش گفتن ورطه ی دهشتناکیست. این درآمدن صدای خود آدم  برای خودش  که: خوب است بودنت...

...

+

/ 1 نظر / 8 بازدید
آندرلاین

به به به بسیار نیکو بود پستت