- چی کار داری چی کار داره؟

- چی کار داری چی کار دارم چی کار داره؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
آندرلاین

With Blackbirds following me I’m digging out my grave They close in, swallowing me The pain, it comes in waves I’m getting back what I gave

spa -

:*

حضرت پیام

اینم قضیه همون به تو چه؟ به من چه!؟ شده...

حسین

بچه هم آندر...