می دانستی آدم های زندگیت یعنی تکه هایی از تو که دارند مستقل از تو زندگیشان را می کنند. من هم نمی دانستم. تازه فهمیده ام.

بعد تازه دستم آمده چقدر سخت است در و پیکر زندگی را پاییدن ...اگر بخواهی تکه های درست درمانی از خودت را داشته باشی.

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
آندرلاین

The Show must go on

spa -

o yeah!?

فیدلر

ترسناکه خب