انگشتان دستم اعلام استقلال کردند از مغزم! مغزم جمله ای می گه که فعلش سوم شخص غایبه،انگشتام اول شخص تایپ می کنند. مغزم جمله ای می گه که فعلش سوم شخص غایبه، انگشتام دوم شخص تایپ می کنند. بد می شه. نوشته هام نه لهجه داره نه منظوری. ولی کاملاً لهجه دار به نظر می آد جمله هام! خیلی فیزیکی این اتفاق می افته. خودم غافلگیر می شم با دیدنشون! یه شب که گذاشتم به حساب خواب آلودگی اما وسط یه متن فانتزی و کمی نمکی، دیدم نوشتم: "افتادم از غم" خنده م گرفت. کپیدم از شادی.

:)

/ 0 نظر / 25 بازدید