A great pain...which your cool tone on "why?!" Makes it more

یا

هم نزدن: عالی ترین روش برای تحمل زندگی...

 

 

به هر حال بدبخت بوده. گویا ابتدا احساس بدبختی کرده با چند تایید و شانه بالا انداختن به نشانه ی خوب زندگیست دیگر! جدی جدی فهمیده بدبخت است و بعد هم رفته خودش را بدبخت تر کرده. عجیب نیست. این دسته آدمها زیاد هستند بدبختها.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محبوبه

:(