بروم چارپایه به دست وسط کوچه. چارپایه را بگذارم وسط خیابان. بنشینم رویش. دست را بگذارم روی زانویم. یک وری تکیه بدهم روی همان دستم. سرم را بگیرم بالا. خطوط پیشانی و چشمهایم بشود نشانه ی یک لبخند. نفس تازه کنم رو به آسمان بگویم:

"این هوا،همیشه اش چند؟"

 آمدم بنویسم بیست و شش فروردین نود و یک، دیدم تاریخش را خود تکنولوژی  این پایین می زند. قدرت خدا.

:)

/ 1 نظر / 8 بازدید
خیبرشکن

...