در کسری از ثانیه

داشتم نون خالی می خوردم. بعد یهو مغزم دایورت شد رو جگر! بعدتر دایورت شد رو منطق بعدم این خروجی رو داد: بدبخت لابد فقط نون خالی بهت می رسه تو جگر خوری!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید