پنج تا رعد بعد هم زیر آفتاب خسته ی زمستان باران بزند...

وقتی ناتور آدم بزند بالا با رومانتیسمش قاطی شود و به هر دری بزند که از لای این همه سمبل های قابل درک یک چیزی بکشد بیرون...یک چیزی تو مایه ها ی "درست می شود همه چیز..."

باران بند بیاید و آدم بماند و خودش و یک چیزی تو مایه های "درست؟ نمی فهمم یعنی چی!"

اگر معلم بداخلاق و خشنم که همه حساب می بردیم ازش ،یک بار دیگر می بردم پای تخته و با آن نگاه وحشتناکش شروع می کرد سینونیم پرسیدن از من و می رسید به "right"

از حربه ی "not wrong" استفاده می کردم یا اینکه بلد بودم ردیف کنم:

"Honest, honorable, just, fair, virtuous, proper"

  به فرض که بلد بودم و ردیف هم می کردم... وقتی در جواب سوالش:" Define them! " مثل خر می ماندم توی گِل، باز هم جنی می شد داد بزند سرم و پرتم کند بیرون ؟

وقتی صدای خش دار و نگاه سنگین معلمم یادم می آید که می گفت : "else?"

و سکوت...سکوت...سکوت...

وقتی صدایش را می برد بالاتر و دیگر همه شروع می کردند به لرزیدن و ناخن جویدن و کسی که پای تخته ایستاده بودم هم...

وقتی می گفت:

"OUT: O, U, T... "

وقتی پشت بندش داد می زد:

"گمشو بیرون نکبت!"

***

 

یک چیزی دستم آمده...

این تئوری "not wrong "خطریست. یک چیزیست تو مایه های

 "don't know what the f...but just not wrong"

وقتی "not wrong"ش برداشته شود می ماند یک چیزی تو مایه های

"don't know what the f!  "

 

 

 

/ 14 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آندرلاین

آی فلت سو! جاست اسکینگ دود!

spa -

:) مامی ایز سامتین لایک دیس: /\/\/\ تیک ایت ایزی دارلین!

آندرلاین

I got a heart full of pain, head full of stress handfull of anger, held in my chest And everything left’s a waste of time I hate my rhymes, but hate everyone else’s more I’m riding on the back of this pressure Guessing that it’s better I can’t keep myself together Because all of this stress gave me something to write on The pain gave me something I could set my sights on

spa -

The pain gave me something I could set my sights on ب به.

فرهنگ دهخدا

spa -

فرهنگ دهخدا که فرهنگ دهخدا! چی کارت کنم که فرهنگ دهخدا؟...(شاکی)

ho up kon

underline

ho up kon

underline

!!

spa -

آپ!