ش

لیز بود،این را آقای خواننده می خواند.خواننده کارش خواندن است دیگر!الان از اضافه گویی های بی تربیتی بود این؟ مثل همان گلفروشی های پر گل؟ که رویشان می نویسند گل! و بدون استثنا چشمهایم را جلوی همه شان سفید می کنم و می گویم "نه پس ساعد بز؟" بز ساعد دارد؟ساق بز؟دست بز؟...

این ها توی فکرش می چرخید.

[ ش کیست؟ بعد از چندین قرن نوشتن و خواندن نوشته ها نگو که خواننده هنوز نمی داند مرجع "ش"،"آقا" یا "خانم" یا "فلانی" یا "فلان" و هرچه که توی نوشته وول میخورد کیست! ]

دست بز؟ دست بز هم نصیبمان نشد در این زندگی!فکر کن الان یک دست بز بیفتد روی سرم!درصد امید به زندگیم می رود روی نود!هاها!

می چرخید توی فکرش...

[ش یعنی همان چیزی که ناخوداگاه و از سر بیکاری وقتی خودکار یا مدادی دستت باشد روی کاغذ میاوری: خط شکسته،صاف،چشم چشم دو ابرو،قلب تیر خورده،علامت سوال، کلمه،شعر،چشم شهلا... ]

خنده ات را نه...حالا مثلا خنده ات را هم آره. اتفاق خاصی می افتد؟ شاعر جان زحمت کشیده؟ درست! من هم چشم هایم چپ می شود از سر احساس، یک تکانی هم به سرم می دهم دو سه در جه کجش می کنم که یعنی مثلا حال کردم می فهممت و این ها. ولی همان موقع که لبخند می زنم و همصدا با آقای خواننده می گویم خنده ات را نه...خنده ات را مدتها قبلش آره کرده ای و ببینید هیچ اتفاقی نیفتاده همه چیز طبیعیه این یه رازه که فقط خودم می دونم...

توی فکرش می چرخید.لبخند محوی روی صورتش بود. نگاهش را که خشک شده بود روی داشبورد بالا آورد و زل زد به پلاک ماشین رو به رو. بعد به قطره های روی شیشه که برف پاک کن پاکشان کرد و بعد سمت راستش و ویترین ها...

[ یک تکه است از آن هزارانی که دور سرت می چرخد یا تو و سرت چرخیده ای به دورش و حالا دوست داشته یا دوست داشته ای مجسمش کنی و افتاده به تور و دست و پا می زند... ]

شد یک بار سر قضیه ای تا ته و تضمینی خرمان کند زندگی؟اولش بگوییم "نه تیزیم ما دآوشم!"بگوید" تیزجان به نفعته"!بعد بنشیند از سر تا ته قضیه را برایمان توضیح دهد،خر شویم و همه چیز طبق توضیحاتش پیش برود بدون غافل گیری بدون" هارهارهار تیزم که اُس شد"...زندگی من چه بی تربیت است؟ تربیت نسبی ست به هر حال...

"هیچی"...صدایش در نیامد.صافش کرد:"هیچی"...جواب یک عدد "به چی فک می کنی؟" بود به همراه لبخند پررنگ شده اش. به چراغ راهنما نگاه کرد:"3-2-1-0-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1"

[وحشیست اصولا! گاز می گیرد غیب می شود مدام تغییر شکل میدهد و گاهی اصلا می پرد و هیچ...]

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
م.

به رستگاری رسیدی؟ قالب جدید و سفید- این بیلاخ پایین نوشته ها که "می پسندم"- یه هو برو به اسم خودت نوشته هات رو چاپ کن دیگه.

م.

منم نگفنم خودت می پسندی. گفتم گذاشتی اونجا که "ملت" بیان بگن می پسندم. از اونجایی هم که این نکته که "فلان قدر "ملت" اومدن پسندیدن!" و اصولا "نظر "ملت" مهم بودن" رو حداقل تو چارچوب وبلاگ و اخلاقت نمی دونستم این بود که نتیجه گیری کردم لابد به رستگاری رسیدی. نمیشناسی. فرقی نمی کرد بذارم م. یا الف. یا هرچی.