بادبادکی به همدستی باد

کودکی را آن پایین پیچاند،

زر ِکودکِ آن پایینم من.

(خانوم-پیرو مکتب هیلائیسم)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید