سوال ها مدام سخت تر می شوند. چه می کنی؟ چه میخواهی بکنی؟ چه ؟ تهش؟

من از جواب سوال" آش می خوری؟" وامانده ام حتی...می گویم" نمی دونم!"

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
spa -

[لبخند]