I miss you!

Tu me manque!

دلم برایت تنگ شده!

 

به بیان حس در این سه زبان فکر می کردم.

در انگلیسی فعل miss به معنی  از دست دادن و فقدان است. در جمله ای مثل “I miss you!” به معنی تحت اللفظی" من تو را ندارم" همان چیزی که اتفاق افتاده ،بیان می شود و تعبیر به حس پیش آمده می شود.

در فرانسه فعل manqué ، به معنی فقدان،احتیاج، کم داشتن چیزی،همان lack  در انگلیسی است. تفاوت بار معنایی دو واژه ی miss انگلیسی و  manqué  فرانسوی این است که در انگلیسی یک فکت (واقعیت خشک و خالی) آمده از نبودن چیزی و در فرانسه یک وضعیت توصیف شده از نبودن چیزی که باید باشد و نبودنش اوضاع را به هم ریخته است.

شخصا قضیه ی فاعل و مفعول را درفقره ی" “Tu me manqué نفهمیده ام. بخواهیم تحت اللفظی نگاهش کنیم می شود "تو من را کم داری! " در حالیکه فرانسوی صادقانه مقصودش این است که دلش برایت تنگ شده و نه می خواهد تیزبازی در بیاورد نه عقده ای چیزی دارد که دوان دوان و گریان به سمتت بیاید و از طرفی  زورش بیاید بگوید دل لامذهبش برایت تنگ شده و تو به بزرگی خودت ببخشی که مدلش  این است دیگر و می گوید تو او را کم داشته ای! نه! قاعده این است که اگر بخواهیم  از دید اول شخص حس مربوطه را بیان کنیم، فاعل قضیه طرف مقابل می شود.

 شاعرانه بخواهیم نگاه کنیم می شود  اینکه یک جایگاه مفعولی و یا شناسه ی کوچک  ـَت  برازنده ی کسی نیست که همه ی این حس زیر سر اوست و اصلا او فاعل است و کم آوردگی ما به اختیار ایشان است و ما مفعولی بیش نیستیم که مفعولانه حس پیش آمده را می گوییم.

در فارسی فاعل نه من است نه تو. از همه ی قضیه، یک ضمیر ملکی به انسان می رسد و فاعل دل است. مفعولی هم در کار نیست:صرفا یک حرف اضافه و متممش. فعل هم مربوط به عوالم دلیست و توصیف یک حالت مربوط به خود دل که تعبیر به حس مورد نظر می شود و ما این وسط گزارشگر یک اتفاقیم.

گاهی

 برای بیان حس ظاهرا مشترک،با توجه به بار معناییش، یک زبان پاسخگو نیست. گاهی هم هیچ زبانی پاسخگو نیست.

شخصا

 شیرین ترین زبانی که تا به حال کشفش کرده ام این بوده که به زبان نیامده(ماده نشده) ،شنیده و پاسخ داده شده باشد.

/ 4 نظر / 9 بازدید
نرگس فتحی

و با نگاه تحسین می کنم و تحسین می کنم و تحسین می کنم و از کادر خارج می شوم

mohamad

من به شما کمک میکنم تا با دیگر کاربران تبادل امتیاز کنید و محبوبیت خود را در گوگل+1 و فیسبوک بالا ببرید! کافیست در سایت ثبت نام کنید و به سایت های دیگر کاربران امتیاز دهید. به این ترتیب سایت شما برای دیگر کاربران نمایش داده می شود!