خوب است: سفر رفتن. بی آنکه این پا و آن پا کنی برای خداحافظی.

سبک، بی تعلق و غمگین...

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
محبوبه

نچ! کشته ی علائم سجاوندیتم

آندرلاین

where the hell are ya?

آندرلاین

تو روحت با این رفتن و اومدنت

بانوی گمشده

می گم این «آندرلاین» خیلی باحال نوشته ! کلی خندیدم. ببین، این کلمه ی غمگین اصلا به جمله ت نمی خوره. اگه سبک و بی تعلقی، چرا غمگین. به جاش بنویس : رها، یا شاد ، یا پرواز کنان یا پر شتاب. چیز مثبت بنویس، نه منفی. البته اینا فقط نظر منه هااا

spa -

همه لطفش به غمشه عزیز...