مثلاً پارسال این موقع ها به تنها چیزی که فکر نمی کردم ملی شدن اینترنت بود.

مثلاً

هاه!

[+]

/ 1 نظر / 8 بازدید
نرگس فتحی

و تو هم نمی دونی من از پارسال تا امسال چقدر چیز ها از این دنیای کثیف فهمیدم. اینترنت ملی هم یکیش .