بخشی از سوگندنامه ی کلوپ عقده ای ها

امیدوارم در آینده که تبدیل به یک عقده ای شدم، به زیبایی انتقام این روزهایم را از انسان های دور و برم بگیرم.

امضا: عضو جدیدالورود

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
آندرلاین

لایک

آندرلاین

مرسییییییی عالی بود اسپا No No matter how far we've come I can't wait to see tomorrow No matter how far we've come I I can't wait to see tomorrow With you

spa -

[مغرور]